Vilkår for bedste-film.dk

1. Bindende virkning. Dette er en bindende aftale. Ved at bruge webstedet placeret på http://www.bedste-film.dk (“Webstedet”), eller ydelser, der i forbindelse med Webstedet (“Tjenesten”) accepterer du at overholde disse betingelser for brug, da de kan ændres ved Bedste-film.dk (“Selskabet”) til enhver tid efter eget skøn. Selskabet vil sende en meddelelse på hjemmesiden enhver tid disse brugsbetingelser er blevet ændret eller på anden måde opdateret. Det er dit ansvar at gennemgå disse Vilkår for Anvendelse, og hvis du på noget tidspunkt at finde disse vilkår for brug uacceptabel, skal du straks forlade webstedet og ophøre med al brug af tjenesten og webstedet. DU ACCEPTERER, AT VED AT BRUGE DEN SERVICE, REPRÆSENTERER DU ER MINDST 18 år og at du i juridisk forstand kunne indgå i denne aftale.

2. FORTROLIGHEDSPOLITIK. Selskabet respekterer dit privatliv og tillader dig at styre behandlingen af ​​dine personlige oplysninger. En fuldstændig opgørelse af Selskabets nuværende privacy policy kan findes ved at klikke på “privatlivets fred” linket nederst på siden. Selskabets politik for privatlivets fred er udtrykkeligt indarbejdet i denne aftale ved denne reference.

3. BRUG AF SOFTWAREN. Selskabet kan foretage visse software tilgængelig for dig fra hjemmesiden. Hvis du downloader software fra Webstedet, software, herunder alle filer og billeder, der er indeholdt i eller genereret af softwaren, og tilhørende data (kollektivt, “Software”) anses for at være licens til dig af selskabet, for din personlige, ikke-kommerciel, brug i hjemmet alene. Selskabet har ikke overføre hverken titel eller de immaterielle rettigheder til Softwaren, og selskabet bevarer fuldt og helt ejendomsretten til softwaren samt alle immaterielle rettigheder deri. Du må ikke sælge, videredistribuere, eller reproducere Softwaren, du må heller ikke dekompilere, reverse-engineering, adskille eller på anden måde konvertere softwaren til en menneskelig-opfattende form. Alle varemærker og logoer ejes af selskabet eller dets licensgivere, og du må ikke kopiere eller bruge dem på nogen måde.

4. Brugerindhold. Du giver selskabet en licens til at bruge de materialer, du sender til webstedet eller tjenesten. Ved udstationering, downloade, vise, udføre, overføre eller på anden måde distribuere information eller andet indhold (“Bruger Indhold”) til websted eller en tjeneste, giver du Company, dets datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, konsulenter, agenter og repræsentanter en licens til at bruge Brugerindhold i forbindelse med driften af ​​den internetbaserede virksomhed Company, dets datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, konsulenter, agenter og repræsentanter, herunder uden begrænsning, en ret til at kopiere, distribuere, transmittere, fremvise offentligt, offentlighed, reproducere, redigere, oversætte og omformatere Brugerindhold. Du vil ikke have kompensation for enhver bruger indhold. Du accepterer, at selskabet kan offentliggøre eller på anden måde oplyse dit navn i forbindelse med dit brugerindhold. Ved udstationering bruger indhold på websted eller en tjeneste, garanterer du hermed at du ejer rettighederne til bruger-indhold eller på anden vis bemyndigede til at sende, distribuere, vise, udføre, overføre eller på anden måde distribuere Brugerindhold.

5. Håndhævelsen af ​​intellektuelle ejendomsrettigheder love. Når adgang til webstedet eller bruge tjenesten, accepterer du at overholde loven og respektere de intellektuelle ejendomsrettigheder andres. Deres brug af Tjenesten og hjemmesiden er til enhver tid underlagt, at love om ophavsret ejerskab og brug af intellektuel ejendomsret. Du indvilliger i ikke at uploade, downloade, vise, udføre, overføre eller på anden måde distribuere oplysninger eller indhold (samlet kaldet “indhold”) i strid med tredjemands ophavsret, varemærker eller andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder. Du accepterer at overholde love om ophavsret ejerskab og brug af intellektuel ejendomsret, og du skal være eneansvarlig for eventuelle overtrædelser af alle gældende love og for eventuelle krænkelser af tredjemands rettigheder som følge af det indhold, du giver eller sender, eller som gives eller overføres ved hjælp af dit bruger-id. Bevisbyrden for, at noget indhold ikke overtræder nogen love eller tredjeparts rettigheder, påhviler alene dig.

6. Upassende indhold. Du må ikke gøre følgende typer indhold til rådighed. Du indvilliger i ikke at uploade, downloade, vise, udføre, overføre eller på anden måde distribuere indhold, der (a) er injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, misbrugende eller truende, (b) fortalere eller opfordrer til adfærd, der kan udgøre en strafbar handling , giver anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde gældende lokal, statslig, national eller udenlandsk lov eller regler, eller (c) reklamerer eller på anden måde udbeder midler eller er en opfordring til varer eller tjenesteydelser. Selskabet forbeholder sig ret til at opsige din kvittering, transmission eller anden distribution af ethvert sådant materiale ved hjælp af Tjenesten, og, hvis det er relevant, for at slette ethvert sådant materiale fra sine servere. Selskabet agter at samarbejde fuldt ud med alle de retshåndhævende myndigheder eller organer i efterforskning af en overtrædelse af disse Vilkår for brug eller af nogen gældende lovgivning.

7. Krænkelse af ophavsret. Selskabet har indført en række lovbefalede procedurer i forbindelse med påstande om krænkelse af ophavsretten forekommer på stedet eller med tjenesten. Besøg vores DMCA-politik linket i bunden af ​​de websider for at se vores Digital Millennium Copyright Act takedown politikker og til at gøre et erstatningskrav overtrædelse. Selskabets DMCA-politik udtrykkeligt indarbejdet i denne aftale ved denne reference.

8. Påståede krænkelser. Selskabet forbeholder sig ret til at opsige din brug af Tjenesten og / eller hjemmesiden. For at sikre, at selskabet giver en oplevelse af høj kvalitet for dig og andre brugere af webstedet og tjenesten, accepterer du, at virksomheden eller dens repræsentanter kan få adgang til din konto og registreringer fra sag til sag at undersøge klager eller påstande om misbrug , krænkelse af tredjeparts rettigheder, eller andre uautoriseret brug af webstedet eller tjenesten. Selskabet har ikke til hensigt at afsløre eksistensen eller forekomsten af ​​en sådan undersøgelse, medmindre loven kræver, men Selskabet forbeholder sig ret til at opsige din konto eller din adgang til webstedet straks, med eller uden varsel til dig, og uden ansvar over for dig, hvis Selskabet mener, at du har overtrådt nogen af ​​disse Betingelser for brug, møbleret Company med falske eller vildledende oplysninger, eller forstyrrede brug af webstedet eller tjenesten af ​​andre.

9. INGEN GARANTI. COMPANY INDESTÅR. Virksomheden gør sitet tilgængeligt “SOM DEN ER” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. Du påtager dig risikoen af ​​enhver og alle SKADER ELLER TAB AF BRUG AF, ​​ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DEN websitet eller tjenesten. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, UDTRYKKELIGT COMPANY FRASKRIVER ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, om lokaliteten, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER KRÆNKELSE. SELSKABET GARANTERER IKKE, AT DEN SITE, ELLER TJENESTEN OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT BRUGEN AF SITE, ELLER TJENESTEN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI.

10. BEGRÆNSET ANSVAR. Selskabets ansvar FOR DIG er begrænset. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL SELSKABET gøres ansvarlig for skader af nogen art (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ELLER FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA, UANSET OM DET VAR FORUDSIGELIGT AF DISSE SKADER ) SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER andre materialer eller tjenesteydelser, som du fra Selskabet. Denne begrænsning gælder, uanset om de skader, der opstår ud af kontraktbrud, tort, eller nogen anden juridisk teori eller form for handling.

11. Tilknyttede websteder. Virksomheden har ingen kontrol over, og intet ansvar for eventuelle tredjeparts hjemmesider eller materialer. Selskabet arbejder med en række partnere og datterselskaber, hvis Internet sites kan være forbundet med stedet. Fordi hverken Selskabet eller Webstedet har kontrol over indholdet og udførelsen af ​​disse partner og affilierede websteder, Company giver ingen garantier om nøjagtighed, valuta, indhold eller kvalitet af oplysningerne fra disse steder, og Selskabet påtager sig intet ansvar for utilsigtet, stødende, unøjagtige, vildledende eller ulovligt indhold, der kan opholde sig på disse websteder. Tilsvarende, fra tid til anden i forbindelse med din brug af webstedet, kan du få adgang til indholdselementer (herunder, men ikke begrænset til, websteder), som ejes af tredjeparter. Du anerkender og accepterer, at Firmaet giver ingen garantier om, og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, valuta, indhold eller kvalitet af denne tredjeparts indhold, og at medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder disse brugsvilkår regulerer din brug af enhver og alt tredjeparts indhold.

12. Forbudte anvendelser. Firma pålægger visse begrænsninger på dit tilladt brug af Webstedet og Tjenesten. Det er forbudt at krænke eller forsøge at overtræde alle sikkerhedsfunktioner af webstedet eller tjenesten, herunder, uden begrænsning, (a) få adgang til indhold eller data ikke er beregnet til dig, eller logger på en server eller konto, som du ikke har tilladelse til at få adgang til; (b) forsøger at probe, scanning, eller teste sårbarheden af ​​Tjenesten, webstedet, eller enhver tilknyttet systemet eller netværket, eller at bryde sikringen eller autentificering foranstaltninger uden behørig tilladelse, (c) forstyrrelse eller forsøge at forstyrre service til nogen bruger, vært eller et netværk, herunder, uden begrænsning, ved hjælp af sende en virus ind på websted eller en tjeneste, overbelastning, “flooding”, “spam”, “mail bombning” eller “går ned” (d) ved hjælp af hjemmesiden eller Tjenesten til at sende uopfordrede e-mails, herunder, uden begrænsning, kampagner eller reklamer for produkter eller tjenesteydelser (e) smedning enhver TCP / IP-pakke header eller nogen del af header-oplysningerne i en e-mail eller i nogen indlæg hjælp Tjenesten eller (f) forsøger at ændre, foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller på anden måde reducere eller forsøge at nedbringe den til et menneskeligt opfattelig form noget af kildekoden, der anvendes af selskabet i at give websted eller en tjeneste. Enhver overtrædelse af system-eller netværkssikkerheden kan underkaste dig en civil og / eller strafferetligt ansvar.

13. SKADESLØSHOLDELSE. Du accepterer at skadesløsholde selskabet for visse af dine handlinger og undladelser. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og skadesløsholde Company, dets datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, konsulenter, agenter og repræsentanter fra alle og enhver tredjeparts krav, tab, ansvar, skader og / eller omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger) som følge af din adgang til eller brug af webstedet, din overtrædelse af disse Vilkår for brug, eller din krænkelse eller krænkelse af nogen anden bruger af din konto, af nogen intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder for enhver person eller enhed. Selskabet vil informere dig straks om et sådant krav, tab, ansvar, eller efterspørgslen, og vil give dig rimelig assistance for egen regning, i at forsvare et sådant krav, tab, ansvar, skader eller omkostninger.

14. COPYRIGHT. Alt indhold på webstedet eller tjenesten er: Copyright © 2012 Bedste-film.dk. Alle rettigheder forbeholdes.

15. Gældende lov. Disse brugsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med og reguleret af lovgivningen i Danmark, uden henvisning til deres regler om lovvalg. Du giver hermed uigenkaldeligt samtykke til, at enekompetence de statslige domstole i Danmark i alle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med brug af webstedet eller tjenesten.

16. UAFHÆNGIGHED; OPHAEVELSE. Hvis en eller anden grund, en kompetent domstol finder nogen betingelse eller vilkår i disse Vilkår for brug at være uden retskraft, vil alle andre vilkår og betingelser forbliver upåvirket og i fuld kraft og effekt. Ingen frafaldelse af et brud på en bestemmelse i disse brugsvilkår skal udgøre et afkald på alle tidligere, samtidige eller efterfølgende brud på samme eller andre bestemmelser i aftalen, og intet afkald skal være effektive, medmindre fremsættes skriftligt og underskrevet af en autoriseret repræsentant for afkald part.

17. INGEN LICENS. Intet på denne hjemmeside bør opfattes som en tildeling af en licens til at bruge nogen af ​​de varemærker, servicemærker eller logoer ejes af selskabet eller af en tredjepart.

18. Modifikationer. Selskabet kan efter eget skøn og uden forudgående varsel, revidere (a) disse Vilkår for brug, (b) ændre webstedet og / eller tjenesten, og (c) ophøre med hjemmesiden og / eller service til enhver tid. Selskabet skal indsende nogen form for revision i disse Vilkår for brug på webstedet, og revisionen skal være effektive straks på en sådan udstationering. Du enige om at revidere disse Vilkår for brug og andre online-politikker beskrevet på hjemmesiden jævne mellemrum for at være opmærksom på eventuelle ændringer. Du accepterer, at ved fortsat at bruge eller få adgang til hjemmesiden efter meddelelse om enhver ændring, skal du overholde en sådan revision.

19. Anerkendelse. Ved at benytte denne tjeneste eller ved at tilgå den, bekræfter du, at du har læst disse vilkår og accepterer dem.